Zvoľte si ruženec, spustite prehrávanie a môžete sa spoločne pomodliť

Spevy z Taizé

Dominus Spiritus est

Dominus Spiritus est.                                   Pán je duch.

Spiritus autem vivificat.                               Duch dáva život.

Spiritus autem vivificat.                               Duch dáva život.

 

Sit nomen Domini

 

Sit nomen Domini,                                        Nech je meno Pánovo,

sit benedictum.                                             nech je požehnané.

Nunc et in saecula benedictum.                  Teraz aj na veky požehnané.

_____________________________________________________________________________

Jasličková slávnosť 25.12.2013

 

_____________________________________________________________________________