Kto plánujete prijať sviatosť manželstva, nahláste sa prosím na predmanželskú prípravu, bližšie inormácie nájdete na: www.domanzelstva.sk

Aj 2% z vašich daní pomôžu našej farnosti!

PASTORAČNÁ RADA  PRI FARSKOM ÚRADE

Stretnutia pastoračnej rady sa konajú pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci .

Pastoračná rada sa nezaoberá finančnými záležitosťami farnosti.

Na stretnutiach rady veľmi radi privítame každého farníka s  inšpiráciou, pripomienkami alebo snahou pomôcť pri organizovaní podujatí. Kalendár akcií plánovaných pastoračnou radou - je určený hlavne pre potreby pastoračnej rady, definitívny dátum a čas každej akcie bude  riadne vyhlásený v oznamoch:

Predchádzajúci júna, 2020 Ďalej


Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1 [Týždeň 23]
2
3
4
5
6
7
8 [Týždeň 24]
9
10
11
12
13
14
15 [Týždeň 25]
16
17
18
19
20
21
22 [Týždeň 26]
23
24
25
26
27
28
29 [Týždeň 27]
30

 

 

 

Milí rodičia, milé deti! 

V  lete plánujeme tábory. Denný tábor sa bude konať  1.-3.7. 2020. Pobytový by sme radi spravili 27.-31.7.2020 ak to situácia dovolí. Pre viac informácií sledujte facebook eRkoKošeca, farskú stránku alebo sa informujte na tel. 0944587640 / erkokoseca@gmail.com

Ďakujeme Vaši animátori.

 

 

 

 

Milý návštevník stránok našej farnosti, veriaci či neveriaci, drahý brat drahá sestra,

tieto stránky sú tu pre každého, preto aj teba pozývame k účasti na tvorbe ich obsahu. Radi tu zverejníme tvoj zaujímavý článok, postreh, prípadne tvoje pocity a zážitky. Neváhaj prosím ak chceš niekoho pochváliť, povzbudiť, prípadne niekomu poďakovať, alebo aj ak máš zaujímavé fotografie a podobne. Prosíme napíš nám!

 

Niektoré informácie, fotografie a súbory umiestnené na týchto stránkach pochádzajú z rôznych zdrojov na internete a nebolo v silách administrátora zisťovať ich autorov, prípadne či sú chránené autorskými právami. Ak si na týchto stránkách našiel tvoje diela a chceš aby si bol pri nich ako autor uvedený, radi tak učiníme. Rovnako ak ti náhodou ich zverejnenie prekáža, či nejakým spôsobom porušuje autorské práva, prosíme o informáciu, obsah bez problémov odstránime. V každom prípade prosíme napíš nám o tom! Ďakujeme za pochopenie.