Kto plánujete prijať sviatosť manželstva, nahláste sa prosím na predmanželskú prípravu, bližšie inormácie nájdete na: www.domanzelstva.sk

PASTORAČNÁ RADA  PRI FARSKOM ÚRADE

Stretnutia pastoračnej rady sa konajú pravidelne každý prvý pondelok v mesiaci .

Pastoračná rada sa nezaoberá finančnými záležitosťami farnosti.

Na stretnutiach rady veľmi radi privítame každého farníka s  inšpiráciou, pripomienkami alebo snahou pomôcť pri organizovaní podujatí. Kalendár akcií plánovaných pastoračnou radou - je určený hlavne pre potreby pastoračnej rady, definitívny dátum a čas každej akcie bude  riadne vyhlásený v oznamoch:

Predchádzajúci novembra, 2019 Ďalej


Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1
2
3
4 [Týždeň 45]
5
6
7
8
9
10
11 [Týždeň 46]
12
13
14
15
16
17
18 [Týždeň 47]
19
20
21
22
23
24
25 [Týždeň 48]
26
27
28
29
30

 

 

 

 

 

Aktuálne