"Podomová návšteva"  Panny Márie Zázračnej medaily

Vnedeľu 18. decembra 2016 sme privítali vzácnu návštevu, sestry Gemmu a Renátu od Vincentiek z Nitry. Priniesli do našej farnosti prenosnú kaplnku so sochou Panny Márie pre "Podomovú návštevu". Táto kaplnka už zostáva v našej farnosti. Kaplnka bude v každej rodine jeden týždeň, potom bude prenesená do ďalšej rodiny.
Sestry nám priniesli aj medaily a krásne vysvetlili, dôvod prečo je táto "Zázračná medaila" razená a rozdávaná. Porozprávali nám aj svedectvá o zázrakoch ktoré sa stali na príhovor Panny Márie v súvislosti s touto medailou a pri "podomovej" návšteve Panny Márie. Iniciátorkou bola naša farníčka pani Mikušková, srdečne jej ďakujeme za iniciatívu a sestrám Gemme a Renáte za vynaložené úsilie a milosti, ktoré nám prostredníctvom podomovej návštevy budú udelené!

V piatok 20.1.2017 pri sv. omši páter Jozef Garaj CM požehnal Kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá bude putovať po našich domácnostiach. Počas svätej omše okrem hojnej účasti našich miništrantov miništrovali aj dvaja bohoslovci, ktorých so sebou priviedol. V homílii  nám pripomenul Kristovo výkupné utrpenie a spoluúčasť Panny Márie na diele spásy. Panna Mária aj dnes čaká na pozvanie do každej rodiny, aby tam mohla priniesť pokoj a lásku, mnohé požehnania a uzdravenia. Páter nám pripomenul aké je dnes v rodinách potrebné uzdravenie vzájomnývh vzťahov a aj obnovenie spoločnej modlitby v rodinnom kruhu. O toto všetko môžeme Pannu Máriu prosiť keď bude u nás doma na návšteve pri spoločnej modlitbe, ale môžme sa s ňou porozprávať o našich problémoch, radostiach alebo želaniach aj "medzi štyrmi očami". Záleží len na nás, či jej veríme že nám môže vyprosiť to čo žiadame a či ju vôbec chceme k sebe domov pozvať...
Na záver sošku Panny Márie požehnal a bola aj s kaplnkou odovzdaná do prvej rodiny a tak začala jej púť po našej farnosti.

Stále sa môžete zapojiť do tejto modlitby, nie je podstatné koľko členov má rodina, návšteva je určená aj pre osamelých alebo aj pre rodiny kde verí aspoň jeden člen rodiny. Aj takto sa totiž v rodinách udialo už veľa obrátení. Kto má záujem nech sa prihlási u pani Lenky Mikuškovej, telefón: 0907 838 114, ktorá koordinuje odovzdávanie kaplnky medzi rodinami.

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame!

 

Pre stiahnutie letáku klikni na obrázok

 

Pre stiahnutie letáku klikni na obrázok