Šesť hlavných právd - už v novom katechizme niesú definované!

Boh je len jeden.
V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce Tu sa patrí vravieť len o Božom milosrdenstve.
Duša človeka je nesmrteľná.
Milosť Božia je na spásu potrebná.