Farský úrad v Košeci nemá pevne stanovené úradné hodiny. Záležitosti vo farskej kancelárii, zvlášť krstné listy najlepšie vybavíte po svätej omši vo všedný deň.

Ďakujem za pochopenie.

Tel: 042/44 680 44           e-mail: kosecafugmail.com