« Späť

Farská púť - September

29. septembra sa chystá púť našej farnosti, prečítajte si kam pôjdeme:

 

KLÁŠTOR KAPUCÍNOV - Kremnické Bane (filiálka nábožného združenia sv. Jozefa)

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Výzva sv. Františka, ktorá je adresovaná všetkým nám a ktorá sa nesie dejinami, aby sme žili Evanjelium roznecuje v mnohých túžbu hlbšie a vernejšie nasledovať Ježiša Krista v šľapajách assiského svätca. Jedni sa mu zasvätili v rehoľných komunitách, iní v manželskom zväzku vo svete. Každý z nás je povolaný a poslaný žiť Evanjelium Ježiša Krista. Nazrite do niektorých aktivít bratov kapucínov a nechajte sa strhnúť vy sami ku konaniu dobra.

 

 

 

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Kremnických Baniach

Romantický stredoveký kostolík ohradený nízkym obranným múrom osamelo stojí uprostred polí medzi obcami Kremnické Bane a Turček. Kostolík zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi pochádza z prelomu 13. a 14. storočia a radí sa k vzácnym kultúrnym pamiatkam. V jeho blízkosti sa nachádza kláštor kapucínov, a tiež známy a turisticky mimoriadne obľúbený geografický stred Európy označený balvanom a pamätnou tabuľkou.

 

 

 

ŠTIAVNICKÁ KALVÁRIA

Štiavnická kalvária patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie Európy. Stojí na kopci Scharffenberg (Ostrý vrch), vidno ju zo všetkých strán a poskytuje celkový výhľad na štiavnickú kalderu (veľký kotol, ktorý vznikol prepadnutím stien sopky). Je nevšedná počtom zastavení a príbehom, ktorý rozpráva. Po rekonštrukcii sa stáva jednou z najnavštevovanejších miest regiónu.

Iniciátorom jej vybudovania bol páter František Perger (1700 – 1771) z miestnej komunity jezuitov. Postavil ju vďaka darom bohatých ťažiarov, hodnostárov i jednoduchých baníckych rodín. Donátorov pripomínajú erby na priečeliach jednotlivých zastavení.

S výstavbou sa začalo v roku 1745 a dokončená bola v roku 1751. Väčšina kalvárií má štrnásť zastavení, začínajú odsúdením Krista pred Pilátom a končia Božím hrobom. Banskoštiavnická kalvária má 17 zastavení, tri kostoly (Dolný kostol, Sväté schody a Horný kostol), zastavenie Žalár (Ecce homo) a Svätý hrob – jediný objekt postavený na opačnej, východnej strane kopca. Drevené reliéfy v kaplnkách predstavujú s typickou barokovou teatrálnosťou kľúčové okamihy Ježišovho života až po jeho umučenie a zmŕtvychvstanie. Výnimočnosť kalvárie spolu s citlivým zasadením do krajiny a nádherným výhľadom z nej robia jednu z najnavštevovanejších atrakcií.

V roku 2007 bola zaradená na Zoznam stovky najohrozenejších pamiatok sveta, v roku 2008 sa z iniciatívy dobrovoľníkov začala jej generálna rekonštrukcia.

 

 

Alena Čaplová

Ďalej

Tu môže byť aj tvoj príspevok!

Nezáleží na tom či je to modlitba, poďakovanie, básnička, úvaha alebo niečo iné.  Ak chceš pridať príspevok, tak nám ho prosím napíš a my ho zverejníme. Vďaka!