« Späť

Sv. Mikuláš v kostole

Ani tento rok nezabudol sv. Mikuláš na deti z Košece.

6.decembra po detskej svätej omši sa v kostole zhasli svetla a v sprievode zvončekov sa sv. Mikuláš objavil na chóruse, spolu s anjelom. Odtiaľ deti pekne privítal a šiel dole za nimi. Na úvod mu deti zaspievali pesničku, ktorú si pred tým cvičili na stretnutí na fare. Sv. Mikuláš ich za to, že robia celý rok dobré skutky, chodia na sväté omše a poslúchajú, obdaroval perníčkom.

Deti sa pekne poďakovali, na záver zaspievali ešte jednu pesničku a s úsmevom na tvári spokojne odchádzali domov… 

Andrea Rafajová

Tu môže byť aj tvoj príspevok!

Nezáleží na tom či je to modlitba, poďakovanie, básnička, úvaha alebo niečo iné.  Ak chceš pridať príspevok, tak nám ho prosím napíš a my ho zverejníme. Vďaka!